Punkt i protokollet
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07
8
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 24.4.2018 16:45