Punkt i protokollet
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Livsmedelsverket och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 8/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 24-04-2018 16:48