Punkt i protokollet
PR
43
2016 rd
Plenum
Tisdag 26.4.2016 kl. 13.59—16.35
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 12-01-2017 09:48