Punkt i protokollet
PR
43
2017 rd
Plenum
Onsdag 26.4.2017 kl. 14.01—17.55
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
RP 20/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.4.2017. 
Senast publicerat 26-04-2017 18:50