Punkt i protokollet
PR
43
2018 rd
Plenum
Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018. 
Senast publicerat 27.4.2018 15:30