Punkt i protokollet
PR
47
2020 rd
Plenum
Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35
10
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020. 
Senast publicerat 03-04-2020 18:03