Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 47/2020 rd Plenum Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35

10.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Övrigt ärendeÖ 10/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.