Senast publicerat 31-05-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 49/2015 rd Plenum Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2015 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.