Senast publicerat 05-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 49/2018 rd Plenum Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 50/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.