Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
26
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 
Senast publicerat 11-10-2019 18:30