Punkt i protokollet
PR
5
2015 rd
Plenum
Tisdag 19.5.2015 kl. 14.00—14.07
4
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Timo Soini
Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Senast publicerat 26.4.2016 10:06