Punkt i protokollet
PR
5
2016 rd
Plenum
Onsdag 10.2.2016 kl. 14.00
4
Val av Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen är val av Finlands delegation i Nordiska rådet. Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer följande ledamöter till medlemmar och ersättare i delegationen: 
som medlemmar
1.
Paavo
Arhinmäki
vänst
2.
Juho
Eerola
saf
3.
Simon
Elo
saf
4.
Maarit
Feldt-Ranta
sd
5.
Carl
Haglund
sv
6.
Petri
Honkonen
cent
7.
Laura
Huhtasaari
saf
8.
Arja
Juvonen
saf
9.
Johanna
Karimäki
gröna
10.
Susanna
Koski
saml
11.
Hanna
Kosonen
cent
12.
Katri
Kulmuni
cent
13.
Mikko
Kärnä
cent
14.
Arto
Pirttilahti
cent
15.
Wille
Rydman
saml
16.
Ville
Skinnari
sd
17.
Erkki
Tuomioja
sd
18.
Juhana
Vartiainen
saml
som ersättare
1.
Li
Andersson
vänst
2.
Hanna
Halmeenpää
gröna
3.
Anna-Maja
Henriksson
sv
4.
Antti
Häkkänen
saml
5.
Ari
Jalonen
saf
6.
Suna
Kymäläinen
sd
7.
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
8.
Mika
Lintilä
cent
9.
Anne
Louhelainen
saf
10.
Eeva-Maria
Maijala
cent
11.
Krista
Mikkonen
gröna
12.
Ulla
Parviainen
cent
13.
Joona
Räsänen
sd
14.
Saara-Sofia
Sirén
saml
15.
Martti
Talja
cent
16.
Ville
Tavio
saf
17.
Harry
Wallin
sd
18.
Sinuhe
Wallinheimo
saml
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 
Senast publicerat 20.10.2016 13:44