Punkt i protokollet
PR
50
2015 rd
Plenum
Onsdag 14.10.2015 kl. 13.59—17.39
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 2/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
17.23
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Halusin tulla tänne eteen tämän asian esittämään, koska asia on niin tärkeä. Tehtävämme on todellakin kunnioittaa sotiemme veteraaneja, henkilöitä, jotka ovat siellä töitä tehneet sen eteen, että me tänään tässä voimme parlamentaarisesti asioita Suomessa päättää. 
Tämä esitys on todellakin hyvä ja kannatettava, vaikka tämä esitys koskee alle sataa henkilöä. Jälkipolvet tulevat tarkastelemaan näitä ja edellisiä vuosikymmeniä, miten me olemme suhtautuneet niihin ihmisiin, jotka kalliiden uhrien kautta pelastivat isänmaamme vapauden. Sotien jälkeen huomattava määrä sotaveteraaneja ja heidän perheitään joutui muuttamaan Ruotsiin, kun Suomessa ei pystytty tarjoamaan riittävästi töitä. Heidän panoksensa Suomen pelastamisessa sodissa oli yhtä arvokas kuin Suomeen jääneidenkin. Heidän asemansa huomioiminen on perusteltavaa.  
Tämän lakimuutoksen kohteena oleva veteraanien joukko on vähäinen, mutta asia on tärkeä. Kun veteraanit vanhenevat, sotavammojen haittavaikutukset yleensä kasvavat. Liikuntakyvyn yleisesti heikentyessä voi alkujaan pienikin sotavamma pahentaa invaliditeettia huomattavasti. Muistutan jälleen kerran myös siitä, etteivät sotien jälkeen tehdyt arviot työkyvyttömyysasteesta aina kuvanneet aidosti vammautumisen laajuutta. Tuolloin miehillä oli kiire pois armeijan kirjoista, ja pelko vastaisen työnsaannin vaikeutumisesta saattoi johtaa miehet vähättelemään vammojaan. Kaikille oli tärkeintä tehdä töitä ja pelastaa ja auttaa tätä Suomea eteenpäin. Kun elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja, niin tämä esitys on hieno arvovalinta siitä, että sotaveteraanien asia on yhteinen kunnia-asiamme. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 20-03-2017 13:30