Punkt i protokollet
PR
52
2018 rd
Plenum
Fredag 18.5.2018 kl. 13.09—13.30
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt lagar om upphävande av lagen om registrering av fartygspersonal och 1 kap. 3 § 5 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.5.2018. 
Senast publicerat 18.5.2018 14:51