Punkt i protokollet
PR
53
2016 rd
Plenum
Tisdag 17.5.2016 kl. 13.58—16.38
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 8/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Debatt
16.35
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Suomalaisen maatalouden kotieläimien terveystilanne on paras maailmassa. Tämä hyvä terveystilanne ei ole syntynyt sattumalta, vaan on pitkäjänteisen työn tulos. Olemmekin tottuneet siihen, että huolehtimalla itse omista asioistamme asiamme ovat ja pysyvät erinomaisella tolalla esimerkiksi tämän eläinterveyden osalta. 
Edelleenkään hyvää eläinterveyttämme ei uhata sisältä päin, kotimaiset asiamme ja toimemme ovat edelleen kunnossa. Tämä ei kuitenkaan ikävä kyllä estä maamme rajojen ulkopuolelta tulevaa uhkaa, tässä tapauksessa afrikkalaista sikaruttoa. Afrikkalainen sikarutto on jo levinnyt lähelle maamme rajoja, ja sen mahdollisen Suomeen leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Juuri tätä varten tämä lakiesitys on erittäin tervetullut. Tällä metsästyslain muuttamisella sallitaan keinovalon käyttäminen villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikoilla. Tämän avulla kykenemme estämään mahdollista afrikkalaisen sikaruton leviämistä maahan. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 48/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 12-09-2016 10:58