Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 54/2021 rd Plenum Fredag 7.5.2021 kl. 13.02—13.23

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2021.