Senast publicerat 06-06-2021 17:07

Punkt i protokollet PR 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 13.59—4.24

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 10/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Reijonen frånvarande. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.