Punkt i protokollet
PR
58
2015 rd
Plenum
Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00—17.37
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
Ärende 16 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 17.5.2016 10:20