Punkt i protokollet
PR
58
2015 rd
Plenum
Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00
2
Interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten
Interpellation
Framställande av interpellation
Andre vice talman Paula Risikko
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 2 på dagordningen. Ledamot Taimela och 58 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 3/2015 rd om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Katja Taimela läste upp interpellationstexten.  
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 17.5.2016 10:20