Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Nya Zeeland om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 81/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.