Punkt i protokollet
PR
65
2017 rd
Plenum
Onsdag 7.6.2017 kl. 14.02—17.09
12
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016
Berättelse
B 5/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2017. 
Senast publicerat 7.6.2017 18:06