Punkt i protokollet
PR
66
2015 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11
2
Interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-28462
Bilaga till protokollet 2A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Katja Taimelas m.fl. interpellation om följderna av regeringens trafikpolitiska mål för medborgarna och den regionala tillgängligheten. 
Debatten om interpellationen avslutades i plenum 17.11.2015. Under debatten har Katja Taimela understödd av Harry Wallin framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förtroende för statsrådet "ja", Katja Taimelas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 66 nej; 19 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17.8.2016 11:26