Punkt i protokollet
PR
66
2015 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 § i folkpensionslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
18.35
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää ruokavaliokorvauksen lakkauttamista ensi vuoden alusta alkaen. Päätöksellään hallitus kohtelee yhtä sairausryhmää eriarvoisesti verrattuna muihin ja siirtää keliakian hoidon kustannukset potilaiden vastuulle. Hallituksen tavoitteena on saada säästö ensi vuoden budjettiin ja olemassa olevalle kehyskaudelle.  
On surullista ja todella valitettavaa, kuinka virheellisin perustein tätä esitystä on viety eteenpäin. Keliakia on rinnastettu ruoka-allergioihin, mistä ei todellakaan ole kyse. Keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus, johon ei ole lääkehoitoa, vaan jonka ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka, gluteeniton ruokavalio. Keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi reuma, ms-tauti, Crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes. Nämä sairaudet ovat Kelan lääkekorvauksen piirissä, mutta keliakia ei. Keliakiaa sairastavat ovat saaneet ruokavaliokorvauksen, koska sairauden ainoa hoitomuoto on ehdoton gluteeniton ruokavalio. Lääkkeitä sairauden hoitoon ei ole, korvaus on kattanut noin 35 prosenttia ruoan lisäkustannuksista. Olen todella hämmästynyt myös siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että keliakiaa sairastavat voisivat syödä jotain muuta, jos heillä ei ole varaa ostaa gluteenitonta ruokaa. On myös heitetty näkemyksiä, että kyse olisi leivästä ja pastasta. Näin ei kuitenkaan ole. Korvaus on kyseenalaistettu jopa sillä perusteella, ettei voitaisi valvoa, käyttävätkö ihmisen sen nimenomaan gluteenittoman ruuan hankintaan.  
Tämä kaikki keskustelu on todella hämmästyttävää. Korvauksen poisto heikentää keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Me tiedämme, että hoitamaton keliakia aiheuttaa monia muita sairauksia, kuten osteoporoosia, nivelsairauksia, masennusta ja jopa ohutsuolen syöpää. Nämä puolestaan lisäävät lääkärissäkäyntejä, erilaisia tutkimuksia, lääkkeiden käyttöä ja sairauspoissaoloja.  
Suuri huoleni kohdistuu ikääntyneisiin pienituloisiin ihmisiin ja opiskelijoihin, työttömiin, pitkäaikaissairaisiin, joiden sairauskulut ovat suuret. Hallitus kohdistaa heihin monenlaisia leikkauksia ja palvelumaksujen korotuksia, jotka vaikeuttavat heidän selviytymistään arjen asioista. Heille keliakiakorvaus on ollut monessa mielessä erittäin tärkeä. Hallituksen esitys ruokavaliokorvauksen poistamisesta on ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa. 
Arvoisa puhemies! Tästä syystä esitän vastalauseen mukaisesti lakiesityksen 2. lain hylkäämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että ruokavaliokorvaus säilytetään ennallaan. 
Arvoisa puhemies! Laissa on myös kaksi muuta lakia, joista toinen käsittelee kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotusta. Arvoisa puhemies, hallitus aikoo jäädyttää kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksitarkistukset vuosille 2017—2019 ja jättää etuudet tälle matalammalle tasolle. Ennusteen mukaan takuueläkkeen taso laskee tänä vuonna 4,7 prosenttia verrattuna siihen, että indeksimuutokset toteutettaisiin. Näin takuueläke on 11,90 euroa pienempi kuin se olisi indeksiin sidottuna vuonna 2019. 
Arvoisa puhemies! Esitän tästä syystä myös lausumaa: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee väliaikaisen lainsäädännön, jolla kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin sidotut etuudet eivät laske indeksin mukaisesti vuonna 2016, jotta myös takuueläkkeen korotus hyödyttäisi eläkkeensaajia täysimääräisesti." 
18.39
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen tekemiä esityksiä. 
18.39
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Valiokunnan jäsenet ovat perusteellisesti tutustuneet tähän kysymykseen. Itselläni ei ole ollut aiemmin niin paljon tietoa tästä, mutta puolitoista viikkoa sitten olin puhujamatkalla Varsinais-Suomessa ja tein aika pitkän taksimatkan siellä ja taksinkuljettajana oli Varsinais-Suomen alueellisen keliakiapotilasyhdistyksen puheenjohtaja muistaakseni, ja hän kertoi sen taksimatkan aikana siitä tilanteesta, miten vaikeassa asemassa nämä keliakiapotilaat ovat. Hän kertoi siitä, että yksi muru väärää ruokavaliota voi viedä esimerkiksi työkyvyn pariksi viikoksi kerrallaan. Elikkä kuten täällä edustaja Kiljunen viittasi, tästä on hyvin paljon väärää, epäasiallista, vähättelevää informaatiota. Ongelma on todella vakava ja tämän korvauksen säilyttäminen näille potilaille ja keliakiaa sairastaville todella tärkeätä. 
18.41
Katja
Hänninen
vas
Arvoisa puhemies! Edustaja Kiljunen teki erittäin hyvän esityksen, koska tämä keliakiakorvauksen poistaminen on kyllä hallitukselta erittäin lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa. Sille ei kyllä perusteluja löydy — ei ainakaan sellaisia perusteluja, jotka kestäisivät päivänvalon. 
Tästä on tullut lukuisia yhteydenottoja niiltä ihmisiltä, jotka joutuvat joka päivä — joka päivä — elämään gluteenittomalla ruokavaliolla, jonka tiedetään olevan huomattavasti kalliimpi kuin tavallinen ruokavalio. Ja nyt sitten tosiaan tämä hallituksen järjetön leikkaus kohdistuu niihin ihmisiin, joille se gluteeniton ruokavalio on ainoa lääkehoito siihen sairauteen, keliakiaan. Se tiedetään myös tutkimusten valossa, että tämmöinen hoitamaton keliakia tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle. Siihen liittyy monia liitännäissairauksia, ja näitä ei tässä ole huomioitu ollenkaan. 
Edelleen täytyy sanoa, että hallitus tekee säästöpolitiikkaa eikä harjoita ollenkaan vaikutusarviointia, vaikka näitä arviointeja on siis jo tehty, niin että riittäisi, että luetaan nämä jo valmiiksi tehdyt tutkimukset. Niistä voi vetää sen johtopäätöksen, että tämä keliakiakorvauksen poisto kyllä pitää perua. Myös viime hallituskaudella oli taloudellisesti vaikea aika, mutta silloin tätä keliakiakorvausta jopa korotettiin. Että toivottavasti täältä salista terveiset menevät sinne ministeriöön. 
18.42
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Tässä on tullut paljon selvityksiä keliakian osalta. Keliakia on semmoinen sairaus, mihin ruokavalio on ainut lääke, ja jotenkin tuntuu minusta vastenmieliseltä ja huonolta idealta, että tämmöinen lääkkeeseen verrattava korvaus otetaan pois. 
Minusta edustaja Kiljunen teki hyvän esityksen, ja minä kannatan sitä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 17-08-2016 11:26