Punkt i protokollet
PR
66
2015 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2015 kl. 14.06—19.11
7
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
18.43
Anna
Kontula
vas
Arvoisa puhemies! Minä teen hylkäysesityksen. Pitikö se tehdä pöntöstä? Voiko tehdä paikaltaan? 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Voi tehdä paikaltaan. Kahden minuutin puitteissa. 
Kiitos. Kyse on esityksestä, jossa kaikki maksavat eläkemaksuja, mutta vain toiset pääsevät eläkkeelle. Kärsijöinä ovat erityisesti raskaita duunaritöitä tekevät miehet.  
Tästä syystä esitän, että lakiehdotukset hylätään.  
18.44
Matti
Semi
vas
Arvoisa puhemies! Suomessa raskaita töitä tekevien ja pienipalkkaisten, pitkän työuran tehneiden työntekijöiden eliniänodotteesta on tehty tutkimuksia: näitten vertailukohteitten eliniänodote on pieni, ja silloin se tietää sitä, että näiden eläke-eurot, mitä ne ovat hankkineet, työtä tehneet, siirtyvät sitten hyvätuloisten eläkkeisiin.  
Siinä mielessä kannatan edustaja Anna Kontulan esitystä.  
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 20.11.2018 18:06