Punkt i protokollet
PR
66
2017 rd
Plenum
Torsdag 8.6.2017 kl. 16.01
5
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016
Berättelse
B 5/2017 rd
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Debatten om ärendet fördes under ärende 4 på dagordningen. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.6.2017 18:16