Punkt i protokollet
PR
66
2017 rd
Plenum
Torsdag 8.6.2017 kl. 16.01—19.46
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 7/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
19.31
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Tässähän oli kysymys näistä Ahvenanmaan tilannetta koskevista muutoksista, jotka ovat lähinnä teknisluonteisia ja liittyvät aiempaan päätöksentekoon. 
Tässä on kysymys asumistuesta kaiken kaikkiaan, ja siksi haluan tässä yhteydessä todeta, puhemies, sen, että nythän hiljan ilmestyi uusi tutkimus, jossa osoitettiin, että itse asiassa asumistuet eivät niin merkittävästi vaikuta vuokratasoon kuin ollaan yleisesti luultu. Ja siksi käytän tilaisuutta hyväkseni tässä yhteydessä todeta hallitukselle, että oli väärin, että nyt tässä kehysriihessä päädyttiin asumistuen leikkauksiin. Se ei vuokria alenna. Ongelma on se, että niitä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi. Siksi toivon, puhemies, että hallitus vielä harkitsisi tätä huonoa leikkauspäätöstään, jolla toden totta kaikkein eniten jälleen kerran vaikeutetaan kaikkein heikompiosaisten asemaa. Arvoisat perussuomalaiset, jälleen leikkaatte näiltä pienituloisilta, ja sitten laastarilapuilla yritetään siellä täällä paikkailla. Ei sen ihan näin, puhemies, pidä olla. Toivon, että tämä asumistukeen liittyvä aiottu leikkaus perutaan. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 53/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 20.10.2017 12:04