Punkt i protokollet
PR
67
2017 rd
Plenum
Fredag 9.6.2017 kl. 13.00—13.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 29/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2017. 
Senast publicerat 9.6.2017 14:08