Punkt i protokollet
PR
67
2017 rd
Plenum
Fredag 9.6.2017 kl. 13.00—13.30
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
RP 28/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2017. 
Senast publicerat 9.6.2017 14:10