Punkt i protokollet
PR
67
2019 rd
Plenum
Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45
7
Debattinitiativ om Liike Nyt-riksdagsgruppens alternativa budget för 2020
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 4 på dagordningen.] 
Senast publicerat 20-11-2019 20:36