Senast publicerat 02-06-2022 19:45

Punkt i protokollet PR 67/2022 rd Plenum Torsdag 2.6.2022 kl. 19.00

2. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 33/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.