Punkt i protokollet
PR
68
2017 rd
Plenum
Tisdag 13.6.2017 kl. 13.59—15.35
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 29/2017 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 29/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 13.6.2017 15:46