Annan punkt i protokollet
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
2.1
Ny ledamot
Talman Paula Risikko
Kyrkoherde, teologie magister Eija Nivala från Kalajoki, som i egenskap av ersättare från Uleåborgs valkrets träder som medlem i riksdagen i stället för Mirja Vehkaperä som avbrutit sitt uppdrag som riksdagsledamot, har uppvisat sin fullmakt för mig och i dag inlett sitt uppdrag som riksdagsledamot. — Välkommen. 
Den nya ledamoten leddes till sin plats i plenisalen. 
Talman Paula Risikko
Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talmannen i Indiens parlament Sumitra Mahajan är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsarjag våra ärade gäster välkomna till riksdagen. [Applåder] 
Senast publicerat 18.6.2018 18:21