Punkt i protokollet
PR
68
2018 rd
Plenum
Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30
3
Olavi Ala-Nissiläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i framtidsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 47/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 19.6.2018 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 19.6.2018 klockan 11. 
Senast publicerat 18.6.2018 18:24