Senast publicerat 05-06-2021 08:14

Punkt i protokollet PR 7/2017 rd Plenum Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01

6.  Mika Lintiläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 14/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 16.2.2017 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 16.2.2017 klockan 13.