Punkt i protokollet
PR
7
2018 rd
Plenum
Torsdag 15.2.2018 kl. 16.03—17.54
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Ärendet avfört från dagordningen. 
Senast publicerat 8.3.2018 11:09