Punkt i protokollet
PR
71
2017 rd
Plenum
Fredag 16.6.2017 kl. 13.02—13.29
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av bestämmelserna om nyttjanderätt i vattenlagstiftningen
Regeringens proposition
RP 262/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 262/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16.6.2017 13:48