Punkt i protokollet
PR
73
2017 rd
Plenum
Tisdag 20.6.2017 klo 14.01—18.29
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 
Senast publicerat 20.6.2017 19:36