Senast publicerat 15-06-2022 19:15

Punkt i protokollet PR 73/2022 rd Plenum Onsdag 15.6.2022 kl. 13.59—18.34

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2022.