Punkt i protokollet
PR
74
2015 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59—20.20
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 14 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 3.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Senast publicerat 8.6.2016 14:20