Punkt i protokollet
PR
74
2019 rd
Plenum
Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37
34
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 
Senast publicerat 3.12.2019 16:30