Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 75/2020 rd Plenum Onsdag 20.5.2020 kl. 14.00—14.39

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 67/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.5.2020.