Punkt i protokollet
PR
78
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.9.2018 kl. 14.01—15.34
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 5.9.2018 16:42