Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
20
Susanna Huovinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 9.9.2016 klockan 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast fredag 9.9.2016 klockan 10. 
Senast publicerat 7.9.2016 18:28