Punkt i protokollet
PR
79
2019 rd
Plenum
Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15
34
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2019. 
Senast publicerat 10-12-2019 21:39