Punkt i protokollet
PR
8
2015 rd
Plenum
Tisdag 26.5.2015 kl. 14.00—15.41
6
Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Ben Zyskowicz
Ärende 6 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 28.5.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.5.2015. 
Senast publicerat 18.4.2016 14:26