Underpunkt i budgeten
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
2.1
Huvudtitel 21 Riksdagen
Talman Maria Lohela
Nu presenteras huvudtitel 21 gällande riksdagen. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände huvudtitel 21enligt betänkandet. 
Senast publicerat 17.2.2017 14:34