Underpunkt i budgeten
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
2.2
Huvudtitel 22 Republikens president
Talman Maria Lohela
Nu presenteras huvudtitel 22 gällande republikens president. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 17.2.2017 14:34