Punkt i protokollet
PR
9
2017 rd
Plenum
Fredag 17.2.2017 kl. 12.59—13.31
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Regeringens proposition
RP 1/2017 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-02-2017 13:44