Punkt i protokollet
PR
92
2018 rd
Plenum
Fredag 28.9.2018 kl. 13.00—13.26
7
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2018. 
Senast publicerat 28.9.2018 14:24