Senast publicerat 07-09-2021 20:33

Punkt i protokollet PR 92/2021 rd Plenum Tisdag 7.9.2021 kl. 14.03—19.20

22.  Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

MedborgarinitiativMI 6/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2021.