Punkt i protokollet
PR
94
2018 rd
Plenum
Onsdag 3.10.2018 kl. 14.01—17.48
16
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.10.2018. 
Senast publicerat 3.10.2018 18:57